2020年科研成果

发布者:行政办公室(A)发布时间:2020-12-30浏览次数:3785

12 

141.Lipid Metabolism in Regulation of Macrophage Functions.

Jiawei Yan, Tiffany Horng.

Trends Cell Biol. 2020 Dec;30(12):979-989. doi: 10.1016/j.tcb.2020.09.006. Epub 2020 Oct 6.

 

140.Feeding induces cholesterol biosynthesis via the mTORC1-USP20-HMGCR axis.

Xiao-Yi Lu, Xiong-Jie Shi, Ao Hu, Ju-Qiong Wang, Yi Ding, Wei Jiang, Ming Sun, Xiaolu Zhao, Jie Luo, Wei Qi, Bao-Liang Song.

Nature. 2020 Dec;588(7838):479-484. doi: 10.1038/s41586-020-2928-y. Epub 2020 Nov 11.

 

139.A unique hormonal recognition feature of the human glucagon-like peptide-2 receptor.

Wen Sun, Li-Nan Chen, Qingtong Zhou, Li-Hua Zhao, Dehua Yang, Huibing Zhang, Zhaotong Cong, Dan-Dan Shen, Fenghui Zhao, Fulai Zhou, Xiaoqing Cai, Yan Chen, Yan Zhou, Sarina Gadgaard, Wijnand J C van der Velden, Suwen Zhao, Yi Jiang, Mette M Rosenkilde, H Eric Xu, Yan Zhang, Ming-Wei Wang .

Cell Res. 2020 Dec;30(12):1098-1108. doi: 10.1038/s41422-020-00442-0. Epub 2020 Nov 25.

 

11

138.A Cas-embedding strategy for minimizing off-target effects of DNA base editors.

Yajing Liu, Changyang Zhou, Shisheng Huang, Lu Dang, Yu Wei, Jun He, Yingsi Zhou, Shaoshuai Mao, Wanyu Tao, Yu Zhang, Hui Yang, Xingxu Huang, Tian Chi.

Nat Commun. 2020 Nov 27;11(1):6073. doi: 10.1038/s41467-020-19690-0.

 

137.Tactile modulation of memory and anxiety requires dentate granule cells along the dorsoventral axis.

Chi Wang, Hui Liu, Kun Li, Zhen-Zhen Wu, Chen Wu, Jing-Ying Yu, Qian Gong, Ping Fang, Xing-Xing Wang, Shu-Min Duan, Hao Wang, Yan Gu,Ji Hu, Bing-Xing Pan, Mathias V Schmidt, Yi-Jun Liu, Xiao-Dong Wang .

Nat Commun. 2020 Nov 27;11(1):6045. doi: 10.1038/s41467-020-19874-8.

 

136.Overexpression of Kdr in adult endocardium induces endocardial neovascularization and improves heart function after myocardial infarction.

Zhen Jiang, Zhengkai Lu, Shan Kou, Teng Feng, Yuanxin Wei, Zibei Gao, Defang Deng,Jufeng Meng, Chao-Po Lin, Bin Zhou, Hui Zhang.

Cell Res. 2020 Nov 20. doi: 10.1038/s41422-020-00436-y. Online ahead of print.

 

135.YTHDF2 reduction fuels inflammation and vascular abnormalization in hepatocellular carcinoma.

Jiajie Hou, He Zhang, Jun Liu, Zhenjun Zhao, Jianye Wang, Zhike Lu, Bian Hu, Jiankui Zhou, Zhicong Zhao, Mingxuan Feng, Haiyan Zhang, Bin Shen, Xingxu Huang, Beicheng Sun, Mark J Smyth, Chuan He, Qiang Xia .

Mol Cancer. 2019 Nov 18;18(1):163. doi: 10.1186/s12943-019-1082-3.


134.REPAIRx, a specific yet highly efficient programmable A > I RNA base editor.

Yajing Liu #, Shaoshuai Mao #, Shisheng Huang #, Yongqin Li #, Yuxin Chen, Minghui Di, Xinxin Huang, Junjun Lv, Xinxin Wang, Jianyang Ge, Shengxi Shen, Xiaoming Zhang, Dahai Liu,Xingxu Huang, Tian Chi.

EMBO J. 2020 Nov 16;39(22):e104748. doi: 10.15252/embj.2020104748. Epub 2020 Oct 15.


133.Discovery of benzhydrol-oxaborole derivatives as Streptococcus pneumoniae leucyl-tRNA synthetase inhibitors.

Guiyun Hao, Hao Li, Fei Yang, Duoling Dong, Zezhong Li, Yingying Ding, Wei Pan, Enduo Wang, Rujuan Liu, Huchen Zhou.

Bioorg Med Chem. 2020 Nov 13;115871. doi: 10.1016/j.bmc.2020.115871. Online ahead of print.

 

132.Organized cannabinoid receptor distribution in neurons revealed by super-resolution fluorescence imaging.

Hui Li, Jie Yang, Cuiping Tian, Min Diao, Quan Wang, Simeng Zhao, Shanshan Li, Fangzhi Tan, Tian Hua, Ya Qin, Chao-Po Lin, Dylan Deska-Gauthier, Garth J Thompson, Ying Zhang, Wenqing Shui, Zhi-Jie Liu, Tong Wang, Guisheng Zhong.

Nat Commun. 2020 Nov 11;11(1):5699. doi: 10.1038/s41467-020-19510-5.

 

131.Single-cell analysis of developing and azoospermia human testicles reveals central role of Sertoli cells.

LiangYu Zhao , ChenCheng Yao , XiaoYu Xing , Tao Jing , Peng Li , ZiJue Zhu , Chao Yang , Jing Zhai , RuHui Tian , HuiXing Chen , JiaQiang Luo , NaChuan Liu , ZhiWen Deng , XiaoHan Lin , Na Li , Jing Fang , Jie Sun , ChenChen Wang , Zhi Zhou , Zheng Li.

Nat Commun. 2020 Nov 10;11(1):5683. doi: 10.1038/s41467-020-19414-4.


130.Introductions to the Community: Early-Career Researchers in the Time of COVID-19.

Quinton Smith, Kara L McKinley, Chii Jou Chan, Shaheen Sikandar,Yangfei Xiang,Diana Passaro

Cell Stem Cell. 2020 Nov 5;27(5):702-704. doi: 10.1016/j.stem.2020.10.008.

 

129.IL-24 deficiency protects mice against bleomycin-induced pulmonary fibrosis by repressing IL-4-induced M2 program in macrophages.

Li-Zong Rao, Yi Wang, Lei Zhang, Guorao Wu, Lu Zhang, Fa-Xi Wang, Long-Min Chen, Fei Sun, Song Jia, Shu Zhang, Qilin Yu, Jiang-Hong Wei, Hui-Ren Lei, Ting Yuan, Jinxiu Li, Xingxu Huang, Bin Cheng, Jianping Zhao, Yongjian Xu, Bi-Wen Mo, Cong-Yi Wang, Huilan Zhang .

Cell Death Differ. 2020 Nov 3. doi: 10.1038/s41418-020-00650-6. Online ahead of print.

 

128.Viral RNA recognition by LGP2 and MDA5, and activation of signaling through step-by-step conformational changes.

Ivana Duic, Hisashi Tadakuma, Yoshie Harada, Ryo Yamaue, Katashi Deguchi, Yuki Suzuki, Shige H Yoshimura, Hiroki Kato, Kunio Takeyasu, Takashi Fujita.

Nucleic Acids Res. 2020 Nov 2; gkaa935. doi: 10.1093/nar/gkaa935. Online ahead of print.


10月

127.ICP6 Prevents RIP1 Activation to Hinder Necroptosis Signaling.

Hong Hu, Guoxiang Wu, Zhaoqian Shu, Dandan Yu, Ning Nan, Feiyang Yuan,Xiaoyan Liu, Huayi Wang.

Front Cell Dev Biol. 2020 Oct 30;8:595253. doi: 10.3389/fcell.2020.595253. eCollection 2020.

 

126.The Chaperone BAG6 Regulates Cellular Homeostasis between Autophagy and Apoptosis by Holding LC3B.

Yuanyuan Chu, Xingqi Dong, Yingjin Kang, Jingnan Liu, Tao Zhang, Cuiwei Yang, Zhangshun Wang, Wangchen Shen, Huanhuan Huo, Min Zhuang, Junxia Lu, Yanfen Liu.

iScience. 2020 Oct 21;23(11):101708. doi: 10.1016/j.isci.2020.101708. eCollection 2020 Nov 20.

 

125.SNRIs achieve faster antidepressant effects than SSRIs by elevating the concentrations of dopamine in the forebrain.

Jie Li ., Chen Lu, Zilong Gao, Yifan Feng, Huoqing Luo, Tangsheng Lu, Xia Sun, Ji Hu, Yanli Luo .

Neuropharmacology. 2020 Oct 15;177:108237. doi: 10.1016/j.neuropharm.2020.108237. Epub 2020 Jul 23.

 

124.Structural basis for activation of the growth hormone-releasing hormone receptor.

Fulai Zhou, Huibing Zhang, Zhaotong Cong, Li-Hua Zhao, Qingtong Zhou, Chunyou Mao, Xi Cheng, Dan-Dan Shen, Xiaoqing Cai, Cheng Ma, Yuzhe Wang, Antao Dai, Yan Zhou, Wen Sun, Fenghui Zhao, Suwen Zhao, Hualiang Jiang, Yi Jiang, Dehua Yang, H Eric Xu, Yan Zhang, Ming-Wei Wang .

Nat Commun. 2020 Oct 15;11(1):5205. doi: 10.1038/s41467-020-18945-0.


123.Programmable C-to-U RNA editing using the human APOBEC3A deaminase.

Xinxin Huang #, Junjun Lv #, Yongqin Li #, Shaoshuai Mao, Zhifang Li, Zhengyu Jing, Yidi Sun, Xiaoming Zhang, Shengxi Shen, Xinxin Wang, Minghui Di, Jianyang Ge, Xingxu Huang, Erwei Zuo, Tian Chi.

EMBO J. 2020 Oct 15;e104741.  doi: 10.15252/embj.2020104741.  Online ahead of print.


122.Asymmetric Stratification-Induced Polarity Loss and Coordinated Individual Cell Movements Drive Directional Migration of Vertebrate Epithelium.

Yunzhe Lu, Ruolan Deng, Huanyang You, Yishu Xu, Christopher Antos, Jianlong Sun, Ophir D Klein, Pengfei Lu.

Cell Rep. 2020 Oct 13;33(2):108246.  doi: 10.1016/j.celrep.2020.108246.

 

121.Human cerebral organoids establish subcortical projections in the mouse brain after transplantation.

Xin Dong, Shi-Bo Xu, Xin Chen, Mengdan Tao, Xiao-Yan Tang, Kai-Heng Fang, Min Xu, Yufeng Pan, Yuejun Chen,Shuijin He, Yan Liu.

Mol Psychiatry. 2020 Oct 13.  doi: 10.1038/s41380-020-00910-4.  Online ahead of print.

 

120.A Tale of Two Moieties: Rapidly Evolving CRISPR/Cas-Based Genome Editing.

Li Yang, Jia Chen.

Trends Biochem Sci. 2020 Oct;45(10):874-888.  doi: 10.1016/j.tibs.2020.06.003. Epub 2020 Jun 30.

 

119.Generation of an induced pluripotent stem cell line (SIAISi003-A) from a 79-year-old patient with Alzheimer's disease having APOE3/4 genetic background.

Qiuting Dai, Wenxin Zhang, Jinghui Guo, Weihao Di, Jian Zhao, Bei Zhang, Ying Wang.

Stem Cell Res. 2020 Oct;48:101949.  doi: 10.1016/j.scr.2020.101949.  Epub 2020 Aug 5.

 

9

118.MeCas12a, a Highly Sensitive and Specific System for COVID-19 Detection.

Peixiang Ma, Qingzhou Meng, Baoqing Sun, Bing Zhao, Lu Dang, Mingtian Zhong, Siyuan Liu, Hongtao Xu, Hong Mei, Jia Liu, Tian Chi, Guang Yang, Ming Liu, Xingxu Huang, Xinjie Wang.

Adv Sci (Weinh). 2020 Sep 23;7(20):2001300. doi: 10.1002/advs.202001300. Online ahead of print.


117.A light-adjustable hand-held probe for photoacoustic tomography in vivo.

Yongjian Zhao, Shaohui Yu2, Luyao Zhu, Jinwei Li, Hengrong Lan, Daohuai Jiang, Feng Gao, Jianfeng Li, Fei Gao,.

IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN QUANTUM ELECTRONICS.2020 Sep 22; PP(99):1. doi: 10.1109/JSTQE.2020.3024954.


116.Next-generation pathogen diagnosis with CRISPR/Cas-based detection methods.

Xinjie Wang, Xiaoyun Shang, Xingxu Huang.

Emerg Microbes Infect. 2020 Dec;9(1):1682-1691.  doi: 10.1080/22221751.2020.1793689.

 

115.Rapid and sensitive detection of COVID-19 using CRISPR/Cas12a-based detection with naked eye readout, CRISPR/Cas12a-NER.

Xinjie Wang, Mingtian Zhong, Yong Liu, Peixiang Ma, Lu Dang, Qingzhou Meng, Wenwei Wan, Xiaodong Ma, Jia Liu, Guang Yang, Zifeng Yang, Xingxu Huang, Ming Liu.

Sci Bull (Beijing). 2020 Sep 15;65(17):1436-1439.doi: 10.1016/j.scib.2020.04.041.  Epub 2020 May 5.


114.CATP-8/P5A ATPase Regulates ER Processing of the DMA-1 Receptor for Dendritic Branching.

Zhigang Feng, Yupeng Zhao, Tingting Li, Wang Nie, Xiaoyan Yang, Xinjian Wang, Jianguo Wu, Jun Liao, Yan Zou.

Cell Rep. 2020 Sep 8;32(10):108101. doi: 10.1016/j.celrep.2020.108101.

 

113.Poly(A) binding KPAF4/5 complex stabilizes kinetoplast mRNAs in Trypanosoma brucei.

Inna Aphasizheva, Tian Yu, Takuma Suematsu, Qiushi Liu, Mikhail V Mesitov, Clinton Yu, Lan Huang, Liye Zhang, Ruslan Aphasizhev.

Nucleic Acids Res. 2020 Sep 4;48(15):8645-8662. doi: 10.1093/nar/gkaa575.

 

112.Structural and Functional Insights into Cannabinoid Receptors.

   Xiaoting Li, Ling Shen, Tian Hua, Zhi-Jie Liu.

Trends Pharmacol Sci. 2020 Sep;41(9):665-677.  doi: 10.1016/j.tips.2020.06.010. Epub 2020 Jul 29.


111.Obituary Zena Werb (1945-2020).

Littlepage, Laurie E., Ewald, Andrew J., Alexander, Caroline, Casbon, Amy-Jo, Lu,Pengfei, Kessenbrock, Kai, Provot, Sylvain, Phillips, Joanna J., Kouros-Mehr, Hosein, Chan, Matilda, Welm, Bryan, Lilla, Jennifer N., Chou, Jonathan, Lawson, Devon,Lemieux, George,Plaks, Vicki,Egeblad, Mikala, Sternlicht, Mark.

CELL STEM CELL,2020 Sep 3;27(3):356-358. doi: 10.1016/j.stem.2020.08.006

 

110.Parabrachial neuron types categorically encode thermoregulation variables during heat defense.

Wen Z Yang, Xiaosa Du , Wen Zhang, Cuicui Gao, Hengchang Xie, Yan Xiao, Xiaoning Jia, Jiashu Liu, Jianhui Xu, Xin Fu, Hongqing Tu, Xiaoyu Fu, Xinyan Ni, Miao He, Jiajun Yang, Hong Wang, Haitao Yang, Xiao-Hong Xu, Wei L Shen.

Sci Adv. 2020 Sep 2;6(36):eabb9414.  doi: 10.1126/sciadv.abb9414.  Print 2020 Sep.


109.Enhancer Reprogramming within Pre-existing Topologically Associated Domains Promotes TGF-β-Induced EMT and Cancer Metastasis.

Yunbo Qiao, Zejian Wang, Fangzhi Tan, Jun Chen, Jianxiang Lin, Jie Yang, Hui Li, Xiongjun Wang, Andrej Sali, Liye Zhang, Guisheng Zhong.

Mol Ther. 2020 Sep 2;28(9):2083-2095. doi: 10.1016/j.ymthe.2020.05.026. Epub 2020 Jun 1.

 

8

108.Genetic and pharmacological inhibition of two-pore domain potassium channel TREK-1 alters depression-related behaviors and neuronal plasticity in the hippocampus in mice.

Fangfang Wu, Hongbin Sun, Weigang Gong, Xiaoli Li, Zhaohui Pan, Han Shan, Zhijun Zhang.

CNS Neurosci Ther. 2020 Aug 30.  doi: 10.1111/cns.13450.  Online ahead of print.


107.The E3 Ubiquitin Ligase SYVN1 Ubiquitinates Atlastins to Remodel the Endoplasmic Reticulum Network.

Yupeng Zhao, Zhigang Feng, Yan Zou, Yanfen Liu.

iScience. 2020 Aug 24;23(9):101494.  doi: 10.1016/j.isci.2020.101494.  Online ahead of print.


106.Multiple Signaling Roles of CD3ε and Its Application in CAR-T Cell Therapy.

Wei Wu, Qiuping Zhou, Takeya Masubuchi, Xiaoshan Shi, Hua Li, Xinyi Xu, Min Huang, Li Meng, Xing He, Hengyu Zhu, Shuaixin Gao, Nan Zhang, Ruirui Jing, Jie Sun, Haopeng Wang, Enfu Hui, Catherine Chiulan Wong, Chenqi Xu.

Cell. 2020 Aug 20;182(4):855-871.e23.  doi: 10.1016/j.cell.2020.07.018.  Epub 2020 Jul 29.


105.Chimeric Antigen Receptor Designed to Prevent Ubiquitination and Downregulation Showed Durable Antitumor Efficacy.

Wentao Li, Shizhen Qiu, Jian Chen, Shutan Jiang, Wendong Chen, Jingwei Jiang, Fei Wang, Wen Si, Yilai Shu, Ping Wei, Gaofeng Fan, Ruijun Tian, Haitao Wu, Chenqi Xu, Haopeng Wang.

Immunity. 2020 Aug 18;53(2):456-470.e6.  doi: 10.1016/j.immuni.2020.07.011.  Epub 2020 Aug 5.


104.No Evidence for Erythro-Myeloid Progenitor-Derived Vascular Endothelial Cells in Multiple Organs.

Teng Feng, Zibei Gao, Shan Kou, Xinyan Huang, Zhen Jiang, Zhengkai Lu, Jufeng Meng, Chao-Po Lin, Hui Zhang.

Circ Res. 2020 Aug 14.  doi: 10.1161/CIRCRESAHA.120.317442.  Online ahead of print.


103.Dynamics of Staphylococcus aureus Cas9 in DNA target Association and Dissociation.

Siqi Zhang #, Qian Zhang #, Xi-Miao Hou, Lijuan Guo, Fangzhu Wang, Lulu Bi,Xia Zhang, Hai-Hong Li , Fengcai Wen , Xu-Guang Xi , Xingxu Huang , Bin Shen , Bo Sun.

EMBO Rep. 2020 Aug 13;e50184.  doi: 10.15252/embr.202050184.  Online ahead of print.


102.Differential Histone Distribution Patterns in Induced Asymmetrically Dividing Mouse Embryonic Stem Cells.

Binbin Ma., Tung-Jui Trieu, Ji Cheng, Shuang Zhou, Qingsong Tang, Jing Xie,Ji-Long Liu, Keji Zhao, Shukry J Habib, Xin Chen.

Cell Rep. 2020 Aug 11;32(6):108003.  doi: 10.1016/j.celrep.2020.108003.

 

101.Structural features of activated GPCR signaling complexes.

Jingjing Wang, Tian Hua, Zhi-Jie Liu.

Curr Opin Struct Biol. 2020 Aug;63:82-89.  doi: 10.1016/j.sbi.2020.04.008. Epub 2020 May 30.

 

7

100.RIP3-mediated necroptosis is regulated by inter-filament assembly of RIP homotypic interaction motif.

Hong Hu, Xialian Wu, Guoxiang Wu, Ning Nan, Jing Zhang, Xinxin Zhu, Yu Zhang, Zhaoqian Shu, Jia Liu, Xiaoyan Liu, Junxia Lu, Huayi Wang.

Cell Death Differ. 2020 Jul 31.  doi: 10.1038/s41418-020-0598-9.  Online ahead of print.


 

99.Tumor-Microenvironment-on-a-Chip for Evaluating Nanoparticle-Loaded Macrophages for Drug Delivery .

Hao-Fei Wang,Yun Liu,Tong Wang,Guangze Yang,Bijun Zeng,Chun-Xia Zhao.

ACS Biomater. Sci. Eng. 2020 July 29; 6 (9): 5040–5050. doi: 10.1021/acsbiomaterials.0c00650.

 

98.Roles of MicroRNAs in Establishing and Modulating Stem Cell Potential.

Zhenwu Zhang, Lili Zhuang, Chao-Po Lin.

Int J Mol Sci. 2019 Jul 25;20(15):3643.  doi: 10.3390/ijms20153643.

 

97.Structural Basis for the Inhibition of Mycobacterial MmpL3 by NITD-349 and SPIRO.

Xiaolin Yang, Tianyu Hu, Xiuna Yang, Wenqing Xu, Haitao Yang, Luke W Guddat, Bing Zhang,Zihe Rao. 

J Mol Biol . 2020 Jul 24;432(16):4426-4434.  doi: 10.1016/j.jmb.2020.05.019.  Epub 2020 Jun 6. 

 

96.An efficient method to isolate lemon derived extracellular vesicles for gastric cancer therapy.

Meng Yang, Xiaoyan Liu, Qingqiong Luo, Lili Xu, Fuxiang Chen.

J Nanobiotechnology. 2020 Jul 20;18(1):100.  doi: 10.1186/s12951-020-00656-9.


95.Structures of fungal and plant acetohydroxyacid synthases.

Thierry Lonhienne, Yu Shang Low, Mario D Garcia, Tristan Croll, Yan Gao, Quan Wang, Lou Brillault, Craig M Williams, James A Fraser, Ross P McGeary, Nicholas P West, Michael J Landsberg,Zihe Rao,Gerhard Schenk, Luke W Guddat.

Nature. 2020 Jul 8.  doi: 10.1038/s41586-020-2514-3.  Online ahead of print.


94.Highly efficient generation of sheep with a defined FecB B mutation via adenine base editing.

Shiwei Zhou, Yige Ding, Jiao Liu, Yao Liu, Xiaoe Zhao, Guanwei Li, Chenguang Zhang, Chao Li, Ying Wang, Peter Kalds, Yawei Gao, Bo Zong, Xiaoyu Huang, Shuhong Huang, Honghao Yu, Qifang Kou, Bjoern Petersen,Xingxu Huang, Xiaolong Wang, Baohua Ma, Yulin Chen.

Genet Sel Evol. 2020 Jul 1;52(1):35.  doi: 10.1186/s12711-020-00554-6.

 

93.Structural basis of CXC chemokine receptor 2 activation and signaling.

Kaiwen Liu, Lijie Wu, Shuguang Yuan, Meng Wu, Yueming Xu, Qianqian Sun, Shu Li, Suwen Zhao, Tian Hua , Zhi-Jie Liu.

Nature. 2020 Jul 1.  doi: 10.1038/s41586-020-2492-5.  Online ahead of print.


92.Cryo-EM Snapshots of Mycobacterial Arabinosyltransferase Complex EmbB 2-AcpM 2.

Lu Zhang, Yao Zhao, Ruogu Gao, Jun Li, Xiuna Yang, Yan Gao, Wei Zhao, Sudagar S Gurcha, Natacha Veerapen, Sarah M Batt, Kajelle Kaur Besra, Wenqing Xu, Lijun Bi, Xian'en Zhang, Luke W Guddat, Haitao Yang, Quan Wang, Gurdyal S Besra, Zihe Rao.

Protein Cell. 2020 Jul;11(7):505-517.  doi: 10.1007/s13238-020-00726-6.  Epub 2020 May 3.


91.Automatic Reconstruction of Mitochondria and Endoplasmic Reticulum in Electron Microscopy Volumes by Deep Learning.

Jing Liu, Linlin Li, Yang Yang, Bei Hong, Xi Chen, Qiwei Xie, Hua Han.

Front Neurosci. 2020 Jul 21;14:599.  doi: 10.3389/fnins.2020.00599.  eCollection 2020.


6

90.Direct Functional Protein Delivery with a Peptide into Neonatal and Adult Mammalian Inner Ear In Vivo.

Kun Zhang, Xiaoting Cheng, Liping Zhao, Mingqian Huang, Yong Tao, Hongbo Zhang, Jessica M Rosenholm, Min Zhuang, Zheng-Yi Chen, Bing Chen, Yilai Shu.

Mol Ther Methods Clin Dev. 2020 Jun 30;18:511-519. doi: 10.1016/j.omtm.2020.06.023. eCollection 2020 Sep 11.

 

89.LUBAC and OTULIN regulate autophagy initiation and maturation by mediating the linear ubiquitination and the stabilization of ATG13.

Yuanyuan Chu, Yingjin Kang, Cong Yan, Cuiwei Yang, Tao Zhang, Huanhuan Huo, Yanfen Liu.

Autophagy. 2020 Jun 26;1-16. doi: 10.1080/15548627.2020.1781393. Online ahead of print.


88.Prediction of disulfide bond engineering sites using a machine learning method.

Xiang Gao, Xiaoqun Dong, Xuanxuan Li, Zhijie Liu, Haiguang Liu.

Sci Rep. 2020 Jun 25;10(1):10330.  doi: 10.1038/s41598-020-67230-z.


87.Structure-based Design of Antiviral Drug Candidates Targeting the SARS-CoV-2 Main Protease.

Wenhao Dai #, Bing Zhang #, Xia-Ming Jiang #, Haixia Su #, Jian Li, Yao Zhao, Xiong Xie, Zhenming Jin, Jingjing Peng, Fengjiang Liu, Chunpu Li, You Li, Fang Bai,Haofeng Wang, Xi Cheng, Xiaobo Cen, Shulei Hu , Xiuna Yang, Jiang Wang, Xiang Liu, Gengfu Xiao, Hualiang Jiang,Zihe Rao, Lei-Ke Zhang, Yechun Xu,Haitao Yang, Hong Liu.

Science. 2020 Jun 19;368(6497):1331-1335.  doi: 10.1126/science.abb4489.  Epub 2020 Apr 22.


86.The long noncoding RNA Arrl1 inhibits neurite outgrowth by functioning as a competing endogenous RNA during neuronal regeneration in rats.

Dong Wang, Yanping Chen, Mingwen Liu, Qianqian Cao, Qihui Wang, Shuoshuo Zhou, Yaxian Wang, Susu Mao, Xiaosong Gu, Zhenge Luo, Bin Yu.

J Biol Chem. 2020 Jun 19;295(25):8374-8386.  doi: 10.1074/jbc.RA119.011917.  Epub 2020 Apr 26.

 

85.Synphilin-1 Interacts with AMPK and Increases AMPK Phosphorylation.

Tianxia Li, Jingnan Liu, Gongbo Guo, Bo Ning, Xueping Li, Guangjing Zhu, Dejun Yang, Timothy H Moran, Wanli W Smith.

Int J Mol Sci. 2020 Jun 18;21(12):4352.  doi: 10.3390/ijms21124352.

 

84.Intellectual Disability-Associated Gene ftsj1 Is Responsible for 2'-O-methylation of Specific tRNAs.

Jing Li, Yan-Nan Wang, Bei-Si Xu, Ya-Ping Liu, Mi Zhou, Tao Long, Hao Li, Han Dong, Yan Nie, Peng R Chen, En-Duo Wan ,Ru-Juan Liu.

EMBO Rep. 2020 Jun 18;e50095.  doi: 10.15252/embr.202050095.  Online ahead of print.

 

83.Deconstructing and Reconstructing the Human Brain With Regionally Specified Brain Organoids.

Yangfei Xiang, Bilal Cakir, In-Hyun Park.

Semin Cell Dev Biol. 2020 Jun 15;S1084-9521(19)30057-6. doi: 10.1016/j.semcdb.2020.05.023.  Online ahead of print.

 

82.Structures of Cell Wall Arabinosyltransferases With the Anti-Tuberculosis Drug Ethambutol.

Lu Zhang #, Yao Zhao #, Yan Gao, Lijie Wu, Ruogu Gao, Qi Zhang, Yinan Wang, Chengyao Wu, Fangyu Wu, Sudagar S Gurcha, Natacha Veerapen, Sarah M Batt, Wei Zhao, Ling Qin, Xiuna Yang, Manfu Wang, Yan Zhu, Bing Zhang, Lijun Bi, Xian'en Zhang, Haitao Yang, Luke W Guddat,Wenqing Xu, Quan Wang, Jun Li, Gurdyal S Besra,Zihe Rao.

Science.2020 Jun 12;368(6496):1211-1219.  doi: 10.1126/science.aba9102.  Epub 2020 Apr 23.

 

81.Dysregulation of BRD4 Function Underlies the Functional Abnormalities of MeCP2 Mutant Neurons.

Yangfei Xiang, Yoshiaki Tanaka, Benjamin Patterson, Sung-Min Hwang, Eriona Hysolli, Bilal Cakir, Kun-Yong Kim, Wanshan Wang, Young-Jin Kang, Ethan M Clement, Mei Zhong, Sang-Hun Lee, Yee Sook Cho, Prabir Patra, Gareth J Sullivan, Sherman M Weissman, In-Hyun Park.

Mol Cell. 2020 Jun 8;S1097-2765(20)30317-8.  doi: 10.1016/j.molcel.2020.05.016. Online ahead of print.


80.Application of a 3D Bioprinted Hepatocellular Carcinoma Cell Model in Antitumor Drug Research.

Lejia Sun, Huayu Yang, Yanan Wang, Xinyu Zhang, Bao Jin, Feihu Xie, Yukai Jin, Yuan Pang, Haitao Zhao, Xin Lu, Xinting Sang, Hongbing Zhang, Feng Lin, Wei Sun, Pengyu Huang, Yilei Mao.

Front Oncol. 2020 Jun 3;10:878. doi: 10.3389/fonc.2020.00878. eCollection 2020.

 

79.In Situ Conversion of Defective Treg Into SuperTreg Cells to Treat Advanced IPEX-like Disorders in Mice.

Yongqin Li, Yuxin Chen, Shaoshuai Mao, Ravinder Kaundal, Zhengyu Jing, Qin Chen, Xinxin Wang, Jing Xia, Dahai Liu,Jianlong Sun, Haopeng Wang, Tian Chi.

Nat Commun. 2020 Jun 3;11(1):2781.  doi: 10.1038/s41467-020-15836-2.

 

78.Cas12a Base Editors Induce Efficient and Specific Editing With Low DNA Damage Response.

Xiao Wang, Chengfeng Ding, Wenxia Yu, Ying Wang, Siting He, Bei Yang, Yi-Chun Xiong, Jia Wei, Jifang Li, Jiayi Liang, Zongyang Lu, Wei Zhu, Jing Wu, Zhi Zhou, Xingxu Huang, Zhen Liu, Li Yang,Jia Chen.

Cell Rep. 2020 Jun 2;31(9):107723.  doi: 10.1016/j.celrep.2020.107723.

 

77.Interactions of a Bacterial RND Transporter With a Transmembrane Small Protein in a Lipid Environment.

Dijun Du, Arthur Neuberger, Mona Wu Orr, Catherine E Newman, Pin-Chia Hsu, Firdaus Samsudin, Andrzej Szewczak-Harris, Leana M Ramos, Mekdes Debela, Syma Khalid, Gisela Storz, Ben F Luisi.

Structure. 2020 Jun 2;28(6):625-634.e6.  doi: 10.1016/j.str.2020.03.013.  Epub 2020 Apr 28.

 

76.CCDC61/VFL3 Is a Paralog of SAS6 and Promotes Ciliary Functions.

Takashi Ochi , Valentina Quarantotti , Huawen Lin , Jerome Jullien , Ivan Rosa E Silva , Francesco Boselli , Deepak D Barnabas , Christopher M Johnson , Stephen H McLaughlin , Stefan M V Freund , Andrew N Blackford , Yuu Kimata , Raymond E Goldstein , Stephen P Jackson , Tom L Blundell , Susan K Dutcher , Fanni Gergely , Mark van Breugel.

Structure. 2020 Jun 2;28(6):674-689.e11.  doi: 10.1016/j.str.2020.04.010.  Epub 2020 May 5.

 

75.PD-1 and BTLA Regulate T Cell Signaling Differentially and Only Partially Through SHP1 and SHP2.

Xiaozheng Xu , Bowen Hou , Amitkumar Fulzele , Takeya Masubuchi , Yunlong Zhao , Zijun Wu , Yanyan Hu , Yong Jiang , Yanzhe Ma , Haopeng Wang , Eric J Bennett , Guo Fu , Enfu Hui.

J Cell Biol. 2020 Jun 1;219(6):e201905085.  doi: 10.1083/jcb.201905085.

 

74.Structural Basis for the Inhibition of SARS-CoV-2 Main Protease by Antineoplastic Drug Carmofur.

Zhenming Jin, Yao Zhao , Yuan Sun , Bing Zhang , Haofeng Wang , Yan Wu , Yan Zhu , Chen Zhu, Tianyu Hu , Xiaoyu Du, Yinkai Duan , Jing Yu , Xiaobao Yang , Xiuna Yang , Kailin Yang , Xiang Liu , Luke W Guddat , Gengfu Xiao , Leike Zhang , Haitao Yang , Zihe Rao.

Nat Struct Mol Biol. 2020 Jun;27(6):529-532.  doi: 10.1038/s41594-020-0440-6.  Epub 2020 May 7.


73.Structure of M pro From SARS-CoV-2 and Discovery of Its Inhibitors.

Zhenming Jin , Xiaoyu Du , Yechun Xu , Yongqiang Deng , Meiqin Liu , Yao Zhao , Bing Zhang , Xiaofeng Li , Leike Zhang , Chao Peng , Yinkai Duan , Jing Yu , Lin Wang , Kailin Yang , Fengjiang Liu , Rendi Jiang , Xinglou Yang , Tian You , Xiaoce Liu , Xiuna Yang , Fang Bai , Hong Liu , Xiang Liu , Luke W Guddat , Wenqing Xu , Gengfu Xiao , Chengfeng Qin , Zhengli Shi , Hualiang Jiang , Zihe Rao , Haitao Yang.

Nature. 2020 Jun;582(7811):289-293.  doi: 10.1038/s41586-020-2223-y.  Epub 2020 Apr 9.


72.CRISPR System: Discovery, Development and Off-Target Detection.

Shengmiao Chen,Yufeng Yao,Yanchun Zhang,Gaofeng Fan.

Cell Signal. 2020 Jun;70:109577.  doi: 10.1016/j.cellsig.2020.109577. Epub 2020 Feb 22.


5

71.High-resolution Annotation of the Mouse Preimplantation Embryo Transcriptome Using Long-Read Sequencing.

Yunbo Qiao , Chao Ren , Shisheng Huang , Jie Yuan , Xingchen Liu , Jiao Fan , Jianxiang Lin , Susu Wu , Qiuzhen Chen , Xiaochen Bo , Xiangyang Li , Xingxu Huang, Zhen Liu , Wenjie Shu.

Nat Commun. 2020 May 27;11(1):2653.  doi: 10.1038/s41467-020-16444-w.

 

70.Structural Basis for RNA Replication by the SARS-CoV-2 Polymerase.

Quan Wang, Jiqin Wu, Haofeng Wang, Yan Gao, Qiaojie Liu, An Mu, Wenxin Ji, Liming Yan, Yan Zhu, Chen Zhu , Xiang Fang, Xiaobao Yang, Yucen Huang, Hailong Gao, Fengjiang Liu, Ji Ge, Qianqian Sun, Xiuna Yang, Wenqing Xu,Zhijie Liu, Haitao Yang,Zhiyong Lou,Biao Jiang,Luke W Guddat, Peng Gong, Zihe Rao.

Cell. 2020 May 22;S0092-8674(20)30629-2.  doi: 10.1016/j.cell.2020.05.034.  Online ahead of print.

 

69.Molecular Basis of the Multifaceted Functions of Human leucyl-tRNA Synthetase in Protein Synthesis and Beyond.

Ru-Juan Liu, Tao Long, Hao Li, JingHua Zhao, Jing Li, MingZhu Wang, Andrés Palencia, JinZhong Lin, Stephen Cusack, En-Duo Wang.

Nucleic Acids Res. 2020 May 21;48(9):4946-4959.  doi: 10.1093/nar/gkaa189.

 

68.Capturing RNA-protein Interaction via CRUIS.

Ziheng Zhang, Weiping Sun, Tiezhu Shi, Pengfei Lu, Min Zhuang, Ji-Long Liu.

Nucleic Acids Res. 2020 May 21;48(9):e52.  doi: 10.1093/nar/gkaa143.

 

67.Recent Development of AAV-based Gene Therapies for Inner Ear Disorders.

Yiyang Lan, Yong Tao, Yunfeng Wang, Junzi Ke, Qiuxiang Yang, Xiaoyi Liu, Bing Su, Yiling Wu, Chao-Po Lin, Guisheng Zhong.

Gene Ther. 2020 May 18.  doi: 10.1038/s41434-020-0155-7.  Online ahead of print.

 

66.Structure of the RNA-dependent RNA Polymerase From COVID-19 Virus.

Yan Gao #, Liming Yan #, Yucen Huang #, Fengjiang Liu #, Yao Zhao, Lin Cao, Tao Wang, Qianqian Sun, Zhenhua Ming, Lianqi Zhang, Ji Ge, Litao Zheng, Ying Zhang, Haofeng Wang, Yan Zhu, Chen Zhu, Tianyu Hu ,Tian Hua,Bing Zhang,Xiuna Yang, Jun Li,Haitao Yang, Zhijie Liu, Wenqing Xu, Luke W Guddat,Quan Wang, Zhiyong Lo , Zihe Rao.

Science. 2020 May 15;368(6492):779-782.  doi: 10.1126/science.abb7498.  Epub 2020 Apr 10.

 

65.Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A3 Controls Mitotic Progression of Neural Progenitors via Interaction With Cohesin.

Min-Yi Ou, Xiang-Chun Ju, Yi-Jun Cai, Xin-Yao Sun,Jun-Feng Wang, Xiu-Qing Fu, Qiang Sun, Zhen-Ge Luo.

Development. 2020 May 15;147(10):dev185132.  doi: 10.1242/dev.185132.

 

64.Design and Synthesis of Bitopic 2-Phenylcyclopropylmethylamine (PCPMA) Derivatives as Selective Dopamine D3 Receptor Ligands.

Liang Tan, Qingtong Zhou, Wenzhong Yan, Jian Sun, Alan P Kozikowski, Suwen Zhao, Xi-Ping Huang, Jianjun Cheng.

J Med Chem. 2020 May 14;63(9):4579-4602.  doi: 10.1021/acs.jmedchem.9b01835. Epub 2020 Apr 23.

 

63.Dexmedetomidine Activation of Dopamine Neurons in the Ventral Tegmental Area Attenuates the Depth of Sedation in Mice.

Gaolin Qiu , Ying Wu, Zeyong Yang, Long Li, Xiaona Zhu, Yiqiao Wang, Wenzhi Sun, Hailong Dong, Yuanhai Li, Ji Hu.

Anesthesiology. 2020 May 12.  doi: 10.1097/ALN.0000000000003347.  Online ahead of print.

 

62.SNAP29 Mediates the Assembly of Histidine-Induced CTP Synthase Filaments in Proximity to the Cytokeratin Network.

Archan Chakraborty, Wei-Cheng Lin, Yu-Tsun Lin, Kuang-Jing Huang, Pei-Yu Wang, Ian Yi-Feng Chang, Hsiang-Iu Wang, Kung-Ting Ma, Chun-Yen Wang, Xuan-Rong Huang, Yen-Hsien Lee, Bi-Chang Chen, Ya-Ju Hsieh, Kun-Yi Chien, Tzu-Yang Lin,Ji-Long Liu,Li-Ying Sung, Jau-Song Yu, Yu-Sun Chang, Li-Mei Pai.

J Cell Sci. 2020 May 11;133(9):jcs240200.  doi: 10.1242/jcs.240200.

 

61.Emerging roles of metazoan cell cycle regulators as coordinators of the cell cycle and differentiation.

Yuu Kimata, Maïté Leturcq, Rajaguru Aradhya.

FEBS Lett. 2020 May 8. doi: 10.1002/1873-3468.13805. Online ahead of print.

 

60.In vivo stress granule misprocessing evidenced in a FUS knock-in ALS mouse model.

Xue Zhang, Fengchao Wang, Yi Hu, Runze Chen, Dawei Meng, Liang Guo, Hailong Lv, Jisong Guan, Yichang Jia.

Brain. 2020 May 1;143(5):1350-1367. doi: 10.1093/brain/awaa076.


59.Radial Contractility of Actomyosin Rings Facilitates Axonal Trafficking and Structural Stability.

Tong Wang, Wei Li, Sally Martin, Andreas Papadopulos, Merja Joensuu, Chunxia Liu, Anmin Jiang, Golnoosh Shamsollahi, Rumelo Amor, Vanessa Lanoue, Pranesh Padmanabhan, Frédéric A Meunier.

J Cell Biol. 2020 May 4;219(5):e201902001.  doi: 10.1083/jcb.201902001.

 

58.Membrane-bound TNF Mediates Microtubule-Targeting Chemotherapeutics-Induced Cancer Cytolysis via Juxtacrine Inter-Cancer-Cell Death Signaling.

Jing Zhang, Yu Yang, Shen'ao Zhou, Xueyan He, Xuan Cao, Chenlu Wu, Hong Hu, Jie Qin, Gang Wei, Huayi Wang, Suling Liu, Liming Sun.

Cell Death Differ. 2020 May;27(5):1569-1587.  doi: 10.1038/s41418-019-0441-3.  Epub 2019 Oct 23.

 

57.Comparison of Gene Disruption Induced by Cytosine Base Editing-Mediated iSTOP With CRISPR/Cas9-mediated Frameshift.

Lu Dang, Guanglei Li, Xinjie Wang, Shisheng Huang, Yu Zhang, Yuanxin Miao, Lisi Zeng, Shuzhong Cui,Xingxu Huang.

Cell Prolif. 2020 May;53(5):e12820.  doi: 10.1111/cpr.12820.  Epub 2020 Apr 29.

 

56.Brain control of humoral immune responses amenable to behavioural modulation.

Xu Zhang, Bo Lei, Yuan Yuan, Li Zhang, Lu Hu, Sen Jin, Bilin Kang, Xuebin Liao, Wenzhi Sun, Fuqiang Xu, Yi Zhong,Ji Hu, Hai Qi.

Nature. 2020 May;581(7807):204-208.  doi: 10.1038/s41586-020-2235-7.  Epub 2020 Apr 29.


55.Establishment of SIAISi002-A, an induced pluripotent stem cell (iPSC) line from 39-year old healthy female donor with a family history of Alzheimer's disease (AD) and two copies of APOE4 gene.

Yi Yan, Yinghui Qiu, Aonan Zhao, Jian Zhao, Ying Wang, Yulei Deng.

Stem Cell Res. 2020 May;45:101792.  doi: 10.1016/j.scr.2020.101792.  Epub 2020 Apr 22.


4

54.CRISPR/Cas9 Mediated Genetic Resource for Unknown Kinase and Phosphatase Genes in Drosophila.

Menghua Wu, Xuedi Zhang, Wei Wei, Li Long, Sainan An, Guanjun Gao.

Sci Rep. 2020 Apr 30;10(1):7383.  doi: 10.1038/s41598-020-64253-4.

 

53.Efficient Generation of Mouse Models With the Prime Editing System.

Yao Liu #, Xiangyang Li #, Siting He #, Shuhong Huang, Chao Li, Yulin Chen, Zhen Liu, Xingxu Huang, Xiaolong Wang.

Cell Discov. 2020 Apr 28;6:27.  doi: 10.1038/s41421-020-0165-z.  eCollection 2020.


52.Hippo Kinases MST1 and MST2 Control the Differentiation of the Epididymal Initial Segment via the MEK-ERK Pathway.

Chenling Meng, Geng Tian, Chunhua Xu, Xiaofeng Li, Yu Zhang, Yang Wang, Jinzhong Qin, Ellis Kin Lam Fok, Barry T Hinton, Kingston King-Lun Mak, Winnie Waichi Shum, Wai-Yee Chan, Yin Xia.

Cell Death Differ. 2020 Apr 24.  doi: 10.1038/s41418-020-0544-x.  Online ahead of print.


51.Determination of the melanocortin-4 Receptor Structure Identifies Ca 2+ as a Cofactor for Ligand Binding.

Jing Yu , Luis E Gimenez , Ciria C Hernandez , Yiran Wu , Ariel H Wein , Gye Won Han, Kyle McClary, Sanraj R Mittal, Kylie Burdsall, Benjamin Stauch, Lijie Wu, Sophia N Stevens, Alys Peisley, Savannah Y Williams, Valerie Chen, Glenn L Millhauser, Suwen Zhao, Roger D Cone, Raymond C Stevens .

Science. 2020 Apr 24;368(6489):428-433. doi: 10.1126/science.aaz8995.


50.Hydroxyapatite Formation Coexists With Amyloid-like Self-Assembly of Human Amelogenin.

Jing Zhang, Jian Wang, Chengwei Ma, Junxia Lu.

Int J Mol Sci. 2020 Apr 22;21(8):2946.  doi: 10.3390/ijms21082946.


49.Imbalance of Excitatory/Inhibitory Neuron Differentiation in Neurodevelopmental Disorders With an NR2F1 Point Mutation.

Ke Zhang, Fang Yu, Jian Zhu, Sue Han, Jiehui Chen, Xuanyuan Wu, Yingying Chen, Tingyu Shen, Jiaoyang Liao, Wenke Guo, Xianfa Yang, Ran Wang, Yun Qian, Jiaxin Yang, Leping Cheng, Yun Zhao, Chi-Chung Hui, Jinsong Li, Guangdun Peng, Shuijin He, Naihe Jing, Ke Tang.

Cell Rep. 2020 Apr 21;31(3):107521.  doi: 10.1016/j.celrep.2020.03.085.


48.Structural basis of astrocytic Ca 2+ signals at tripartite synapses.

Misa Arizono, V V G Krishna Inavalli, Aude Panatier, Thomas Pfeiffer , Julie Angibaud , Florian Levet , Mirelle J T Ter Veer , Jillian Stobart , Luigi Bellocchio , Katsuhiko Mikoshiba, Giovanni Marsicano , Bruno Weber, Stéphane H R Oliet, U Valentin Nägerl.

Nat Commun. 2020 Apr 20;11(1):1906.  doi: 10.1038/s41467-020-15648-4.


47.CTP synthase forms cytoophidia in archaea.

Shuang Zhou, Hua Xiang,Ji-Long Liu.

J Genet Genomics. 2020 Apr 20;47(4):213-223. doi: 10.1016/j.jgg.2020.03.004. Epub 2020 Apr 20.


46.Drosophila P75 safeguards oogenesis by preventing H3K9me2 spreading.

Kun Dou, Yanchao Liu, Yingpei Zhang, Chenhui Wang, Ying Huang, Zz Zhao Zhang.

J Genet Genomics. 2020 Apr 20;47(4):187-199. doi: 10.1016/j.jgg.2020.02.008. Epub 2020 Mar 19.


45.Redesigning small ruminant genomes with CRISPR toolkit: Overview and perspectives.

Peter Kalds, Yawei Gao, Shiwei Zhou, Bei Cai,Xingxu Huang, Xiaolong Wang, Yulin Chen.

Theriogenology. 2020 Apr 15;147:25-33.  doi: 10.1016/j.theriogenology.2020.02.015. Epub 2020 Feb 10.


44.Single-Cell RNA Sequencing Reveals Cell-Type-Specific Mechanisms of Neurological Diseases.

Zhen-Ge Luo, Jian Peng, Ting Li.

Neurosci Bull. 2020 Apr 15.  doi: 10.1007/s12264-020-00496-5.  Online ahead of print.

 

43.The Catalytic-Dependent and -Independent Roles of Lsd1 and Lsd2 Lysine Demethylases in Heterochromatin Formation in Schizosaccharomyces pombe.

Bahjat F Marayati, James F Tucker, David A De La Cerda, Tien-Chi Hou, Rong Chen, Tomoyasu Sugiyama,James B Pease, Ke Zhang.

Cells. 2020 Apr 13;9(4):955.  doi: 10.3390/cells9040955.

  

42.Structure of M pro From COVID-19 Virus and Discovery of Its Inhibitors.

Zhenming Jin, Xiaoyu Du, Yechun Xu, Yongqiang Deng, Meiqin Liu, Yao Zhao, Bing Zhang, Xiaofeng Li, Leike Zhang, Chao Peng, Yinkai Duan, Jing Yu, Lin Wang, Kailin Yang, Fengjiang Liu, Rendi Jiang, Xinglou Yang, Tian You, Xiaoce Liu, Xiuna Yang , Fang Bai, Hong Liu, Xiang Liu, Luke W Guddat, Wenqing Xu, Gengfu Xiao, Chengfeng Qin, Zhengli Shi, Hualiang Jiang, Zihe Rao, Haitao Yang.

Nature. 2020 Apr 9.  doi: 10.1038/s41586-020-2223-y.  Online ahead of print.


41.A Brain Signaling Framework for Stress-Induced Depression and Ketamine Treatment Elucidated by Phosphoproteomics.

Yan Xiao, Huoqing Luo, Wen Z Yang, Yeting Zeng, Yinbo Shen, Xinyan Ni, Zhaomei Shi, Jun Zhong, Ziqi Liang , Xiaoyu Fu, Hongqing Tu, Wenzhi Sun, Wei L Shen, Ji Hu, Jiajun Yang.

Front Cell Neurosci. 2020 Apr 7;14:48.  doi: 10.3389/fncel.2020.00048.  eCollection 2020.

 

40.Lexis and Grammar of Mitochondrial RNA Processing in Trypanosomes.

Inna Aphasizheva, Juan Alfonzo, Jason Carnes, Igor Cestari, Jorge Cruz-Reyes, H Ulrich Göringer, Stephen Hajduk , Julius Lukeš, Susan Madison-Antenucci , Dmitri A Maslov , Suzanne M McDermott , Torsten Ochsenreiter, Laurie K Read, Reza Salavati, Achim Schnaufer , André Schneider, Larry Simpson, Kenneth Stuart, Vyacheslav Yurchenko, Z Hong Zhou, Alena Zíková, Liye Zhang, Sara Zimmer, Ruslan Aphasizhev.

Trends Parasitol. 2020 Apr;36(4):337-355.  doi: 10.1016/j.pt.2020.01.006. Epub 2020 Feb 28.

 

3

39.Junctional and somatic hypermutation-induced CX4C motif is critical for the recognition of a highly conserved epitope on HCV E2 by a human broadly neutralizing antibody.

Chunyan Yi, Jing Xia, Lan He, Zhiyang Ling, Xuesong Wang, Yu Yan, Jiangjun Wang, Xinhao Zhao, Weiguo Fan, Xiaoyu Sun, Ronghua Zhang, Sheng Ye, Rongguang Zhang, Yongfen Xu, Liyan Ma, Yaguang Zhang, Honglin Zhou, Zhong Huang, Junqi Niu, Gang Long, Junxia Lu, Jin Zhong, Bing Sun.

Cell Mol Immunol. 2020 Mar 31.  doi: 10.1038/s41423-020-0403-1.  Online ahead of print.


38.Novel Variants in GDF9 Gene Affect Promoter Activity and Litter Size in Mongolia Sheep.

Bin Tong, Jiapeng Wang, Zixuan Cheng, Jiasen Liu, Yiran Wu, Yunhua Li, Chunling Bai,Suwen Zhao, Haiquan Yu, Guangpeng Li.

Genes (Basel). 2020 Mar 30;11(4):375.  doi: 10.3390/genes11040375.

 

37.Hybrid Spectral Library Combining DIA-MS Data and a Targeted Virtual Library Substantially Deepens the Proteome Coverage.

Ronghui Lou, Pan Tang, Kang Ding, Shanshan Li, Cuiping Tian, Yunxia Li, Suwen Zhao, Yaoyang Zhang, Wenqing Shui.

iScience. 2020 Mar 27;23(3):100903.  doi: 10.1016/j.isci.2020.100903.  Epub 2020 Feb 12.

 

36.Novel mosaic mice with diverse applications.

Yuxin Chen, Shaoshuai Mao, Bo Liu, Zhengyu Jing, Ying Zang,Jing Xia,Jianlong Sun,Tian Chi.

BIORXIV. 2020 Mar 24; doi: 10.1101/2020.03.21.001388.

 

35.The Proline Synthesis Enzyme P5CS Forms Cytoophidia in Drosophila.

Bo Zhang, Ömür Y Tastan, Xian Zhou, Chen-Jun Guo, Xuyang Liu, Aaron Thind, Huan-Huan Hu, Suwen Zhao, Ji-Long Liu.

J Genet Genomics. 2020 Mar 20;47(3):131-143.  doi: 10.1016/j.jgg.2020.02.005.  Epub 2020 Mar 19.

 

34.Modulation of Metabolic Functions Through Cas13d-mediated Gene Knockdown in Liver.

Bingbing He, Wenbo Peng, Jia Huang, Hang Zhang, Yingsi Zhou, Xiali Yang, Jing Liu, Zhijie Li, Chunlong Xu, Mingxing Xue, Hui Yang, Pengyu Huang.

Protein Cell. 2020 Mar 18.  doi: 10.1007/s13238-020-00700-2.  Online ahead of print.

 

33.Evaluation of Chemical Cross-Linkers for In-Depth Structural Analysis of G Protein-Coupled Receptors Through Cross-Linking Mass Spectrometry.

Lisha Xia, Ziliang Ma, Jiahui Tong, Yuliang Tang, Shanshan Li, Shanshan Qin, Ronghui Lou, Suwen Zhao, Xiaoguang Lei, Wenqing Shui.

Anal Chim Acta. 2020 Mar 15;1102:53-62.  doi: 10.1016/j.aca.2019.12.036.  Epub 2019 Dec 19.

 

32.The DDB1-DCAF2 Complex Is Essential for B Cell Development Because It Regulates Cell Cycle Progression.

Zhonghui Xue, Jing Guo, Ruoyu Ma, Lina Zhou, Yixin Guo, Yong Cang, Hengyu Fan, Jian Chen, Wenbin Qian, Lie Wang.

Cell Mol Immunol. 2020 Mar 5.  doi: 10.1038/s41423-020-0390-2.  Online ahead of print.

 

31.Tumor Necrosis Factor Alpha Mediates Neuromuscular Synapse Elimination.

Xiu-Qing Fu, Jian Peng, Ai-Hua Wang, Zhen-Ge Luo.

Cell Discov. 2020 Mar 3;6:9.  doi: 10.1038/s41421-020-0143-5.  eCollection 2020.

 

30.Occludin Protects Secretory Cells From ER Stress by Facilitating SNARE-dependent Apical Protein Exocytosis.

Tao Zhou, Yunzhe Lu, Chongshen Xu, Rui Wang, Liye Zhang, Pengfei Lu .

Proc Natl Acad Sci U S A. 2020 Mar 3;117(9):4758-4769.doi: 10.1073/pnas.1909731117.Epub 2020 Feb 12.

 

29.Metabolic Reprogramming in Cancer Is Induced to Increase Proton Production.

Huiyan Sun #, Yi Zhou #, Michael Francis Skaro, Yiran Wu, Zexing Qu, Fenglou Mao, Suwen Zhao, Ying Xu.

Cancer Res. 2020 Mar 1;80(5):1143-1155.  doi: 10.1158/0008-5472.CAN-19-3392. Epub 2020 Jan 13.

 

28.Structural Basis of Ligand Recognition and Self-Activation of Orphan GPR52.

Xi Lin, Mingyue Li, Niandong Wang, Yiran Wu, Zhipu Luo, Shimeng Guo, Gye-Won Han, Shaobai Li, Yang Yue, Xiaohu Wei, Xin Xie, Yong Chen, Suwen Zhao, Jian Wu, Ming Lei, Fei Xu.

Nature. 2020 Mar;579(7797):152-157.  doi: 10.1038/s41586-020-2019-0.  Epub 2020 Feb 19.

 

27.Establishment of SIAISi001-A, an Induced Pluripotent Stem Cell (iPSC) Line From 66-year Old Mild Cognitive Impairment (MCI) With Two Copies of APOE4 Gene.

Y I Yan, Yinghui Qiu, Aonan Zhao,Jian Zhao, Ying Wang, Yulei Deng.

Stem Cell Res. 2020 Mar;43:101702.  doi: 10.1016/j.scr.2020.101702.  Epub 2020 Jan 25.

 

2

26.Human RPA Activates BLM's Bidirectional DNA Unwinding From a Nick.

Zhenheng Qin #, Lulu Bi #, Xi-Miao Hou, Siqi Zhang, Xia Zhang, Ying Lu, Ming Li, Mauro Modesti, Xu-Guang Xi, Bo Sun.

Elife. 2020 Feb 26;9:e54098.  doi: 10.7554/eLife.54098.

 

25.A Novel G Protein-Biased and Subtype-Selective Agonist for a G Protein-Coupled Receptor Discovered From Screening Herbal Extracts.

Bingjie Zhang , Simeng Zhao , Dehua Yang , Yiran Wu , Ye Xin , Haijie Cao , Xi-Ping Huang, Xiaoqing Cai , Wen Sun , Na Ye , Yueming Xu , Yao Peng , Suwen Zhao , Zhi-Jie Liu , Guisheng Zhong , Ming-Wei Wang , Wenqing Shui.

ACS Cent Sci. 2020 Feb 26;6(2):213-225.  doi: 10.1021/acscentsci.9b01125.  Epub 2020 Jan 23.

 

24.The Structural Study of Mutation-Induced Inactivation of Human Muscarinic Receptor M4.

Jingjing Wang, Meng Wu, Lijie Wu, Yueming Xu, Fei Li, Yiran Wu, Petr Popov, Lin Wang, Fang Bai, Suwen Zhao, Zhi-Jie Liu, Tian Hua.

IUCrJ. 2020 Feb 22;7(Pt 2):294-305.  doi: 10.1107/S2052252520000597.  eCollection 2020 Mar 1.

 

23.Calcineurin Signaling Mediates Disruption of the Axon Initial Segment Cytoskeleton After Injury.

Yanan Zhao, Xuanyuan Wu, Xin Chen, Jianan Li, Cuiping Tian, Jiangrui Chen, Cheng Xiao, Guisheng Zhong,Shuijin He.

iScience. 2020 Feb 21;23(2):100880.  doi: 10.1016/j.isci.2020.100880.  Epub 2020 Feb 1.


22.Association of MSH2 Expression With Tumor Mutational Burden and the Immune Microenvironment in Lung Adenocarcinoma.

Mingming Jia, Linli Yao, Qin Yang, Tian Chi.

Front Oncol. 2020 Feb 21;10:168.  doi: 10.3389/fonc.2020.00168.  eCollection 2020.

 

21.STRIDE-a Fluorescence Method for Direct, Specific in Situ Detection of Individual Single- Or Double-Strand DNA Breaks in Fixed Cells.

Magdalena M Kordon, Mirosław Zarębski, Kamil Solarczyk, Hanhui Ma, Thoru Pederson, Jurek W Dobrucki.

Nucleic Acids Res. 2020 Feb 20;48(3):e14.  doi: 10.1093/nar/gkz1118.

 

20.Activation and Signaling Mechanism Revealed by Cannabinoid Receptor-G i Complex Structures.

Tian Hua , Xiaoting Li , Lijie Wu , Christos Iliopoulos-Tsoutsouvas , Yuxia Wang , Meng Wu , Ling Shen , Christina A Johnston , Spyros P Nikas , Feng Song , Xiyong Song , Shuguang Yuan , Qianqian Sun , Yiran Wu , Shan Jiang , Travis W Grim , Othman Benchama , Edward L Stahl, Nikolai Zvonok, Suwen Zhao, Laura M Bohn , Alexandros Makriyannis ,Zhi-Jie Liu.

Cell. 2020 Feb 20;180(4):655-665.e18.  doi: 10.1016/j.cell.2020.01.008.  Epub 2020 Jan 30.

 

19.Identification of Novel 1- O-Substituted Aporphine Analogues as Potent 5-HT 2C Receptor Agonists.

Qi Mao, Bingjie Zhang, Wanwan Li, Sheng Tian, Wenqing Shui, Na Ye.

ACS Chem Neurosci. 2020 Feb 19;11(4):549-559.  doi: 10.1021/acschemneuro.9b00563. Epub 2020 Feb 4.

 

18.Solid-State NMR Reveals the Structural Transformation of the TDP-43 Amyloidogenic Region Upon Fibrillation.

Xiao-Feng Zhuo, Jian Wang, Jing Zhang, Lei-Lei Jiang, Hong-Yu Hu,Jun-Xia Lu.

J Am Chem Soc. 2020 Feb 19;142(7):3412-3421.  doi: 10.1021/jacs.9b10736.  Epub 2020 Feb 7.

 

17.CRISPR/Cas12a Technology Combined With Immunochromatographic Strips for Portable Detection of African Swine Fever Virus.

Xinjie Wang, Pinpin Ji, Huiying Fan, Lu Dang, Wenwei Wan, Siyuan Liu, Yanhua Li, Wenxia Yu, Xiangyang Li, Xiaodong Ma, Xu Ma, Qin Zhao,Xingxu Huang, Ming Liao.

Commun Biol. 2020 Feb 11;3(1):62.  doi: 10.1038/s42003-020-0796-5.

 

16.Phylogenetic Tree Inference: A Top-Down Approach to Track Tumor Evolution.

Pin Wu, Linjun Hou, Yingdong Zhang, Liye Zhang.

Front Genet. 2020 Feb 7;10:1371.  doi: 10.3389/fgene.2019.01371.  eCollection 2019.

 

15.Efficient Gene Silencing by Adenine Base Editor-Mediated Start Codon Mutation.

Xinjie Wang, Zhiwei Liu, GuangLei Li, Lu Dang, Shisheng Huang, Lei He, Yu'e Ma, Cong Li, Ming Liu, Guang Yang,Xingxu Huang, Fei Zhou, Xiaodong Ma.

Mol Ther. 2020 Feb 5;28(2):431-440.  doi: 10.1016/j.ymthe.2019.11.022.  Epub 2019 Nov 29.

 

14.Locus-specific DNA Methylation of Mecp2 Promoter Leads to Autism-Like Phenotypes in Mice.

Zongyang Lu, Zhen Liu, Wei Mao, Xinying Wang, Xiaoguo Zheng, Shanshan Chen, Beibei Cao, Shisheng Huang, Xuliang Zhang, Tao Zhou, Yu Zhang,Xingxu Huang, Qiang Sun, Jia-Da Li.

Cell Death Dis. 2020 Feb 3;11(2):85.  doi: 10.1038/s41419-020-2290-x.

 

13.Mutations in ASH1L Confer Susceptibility to Tourette Syndrome.

Shiguo Liu , Miaomiao Tian , Fan He , Jiani Li , Hong Xie , Wenmiao Liu , Yeting Zhang , Ru Zhang , Mingji Yi, Fengyuan Che, Xu Ma, Yi Zheng, Hao Deng, Guiju Wang, Lang Chen, Xue Sun, Yinglei Xu, Jingli Wang, Yucui Zang, Mengmeng Han, Xiuhai Wang, Hongzai Guan, Yinlin Ge, Chunmei Wu, Haiyan Wang, Hui Liang, Hui Li, Ni Ran, Zhaochuan Yang, Huanhuan Huang, Yanzhao Wei, Xueping Zheng, Xiangrong Sun, Xueying Feng, Lanlan Zheng, Tao Zhu, Wenhan Luo, Qinan Chen, Yuze Yan , Zuzhou Huan , Zhongcui Jing, Yixia Guo, Xuzhan Zhang, Christian P Schaaf, Jinchuan Xing, Chuanyue Wang, Fuli Yu,Ji-Song Guan.

Mol Psychiatry. 2020 Feb;25(2):476-490.  doi: 10.1038/s41380-019-0560-8.  Epub 2019 Oct 31.


12.Structural Insights Into Substrate Recognition by the Type VII Secretion System.

Shuhui Wang, Kaixuan Zhou, Xiaolin Yang, Bing Zhang, Yao Zhao, Yu Xiao, Xiuna Yang, Haitao Yang, Luke W Guddat, Jun Li, Zihe Rao.

Protein Cell. 2020 Feb;11(2):124-137.  doi: 10.1007/s13238-019-00671-z.  Epub 2019 Nov 23.

 

1

11.In Silico Elucidation of Plausible Inhibitory Potential of Withaferin A of Withania Somnifera Medicinal Herb Against Breast Cancer Targeting Estrogen Receptor.

M Ajmal Ali, Mohammad Abul Farah, Khalid M Al-Anazi, Syed Hussain Basha, Fang Bai, Joongku Lee, Fahad M A Al-Hemaid, Ahmed Hossam Mahmoud, Waleed A Q Hailan.

Curr Pharm Biotechnol. 2020 Jan 29.  doi: 10.2174/1389201021666200129121843. Online ahead of print.


10.Survival Motor Neuron Protein Participates in Mouse Germ Cell Development and Spermatogonium Maintenance.

Wei-Fang Chang, Jie Xu, Tzu-Ying Lin, Jing Hsu, Hsiu-Mei Hsieh-Li, Yuh-Ming Hwu, Ji-Long Liu,Chung-Hao Lu, Li-Ying Sung.

Int J Mol Sci. 2020 Jan 25;21(3):794.  doi: 10.3390/ijms21030794.


9.Competitive Oxidation and Ubiquitylation on the Evolutionarily Conserved Cysteine Confer Tissue-Specific Stabilization of Insig-2.

Zhang-Sen Zhou, Mei-Xin Li, Jie Liu, Hengwu Jiao, Jing-Ming Xia, Xiong-Jie Shi, Huabin Zhao, Liping Chu, Jingrong Liu, Wei Qi, Jie Luo, Bao-Liang Song.

Nat Commun. 2020 Jan 17;11(1):379.  doi: 10.1038/s41467-019-14231-w.

 

8.Identification of a Small Probe That Can Be Conjugated to Proteins by Proximity Labeling.

Weiping Sun, Yinbo Huo, Yuxuan Mei, Qingtong Zhou,Suwen Zhao, Min Zhuang.

ACS Chem Biol. 2020 Jan 17;15(1):39-43.  doi: 10.1021/acschembio.9b00842.  Epub 2019 Dec 23.


7.Host-mediated ubiquitination of a mycobacterial protein suppresses immunity.

Lin Wang, Juehui Wu,Jun Li, Hua Yang, Tianqi Tang , Haijiao Liang, Mianyong Zuo , Jie Wang , Haipeng Liu , Feng Liu , Jianxia Chen , Zhonghua Liu , Yang Wang , Cheng Peng , Xiangyang Wu , Ruijuan Zheng , Xiaochen Huang , Yajun Ran, Zihe Rao, Baoxue Ge.

Nature. 2020 Jan;577(7792):682-688.  doi: 10.1038/s41586-019-1915-7.  Epub 2020 Jan 15.


6.Can Tumor Mutational Burden Determine the Most Effective Treatment for Lung Cancer Patients?

Shixiang Wang, Zaoke He, Xuan Wang, Huimin Li, Tao Wu, Xiaoqin Sun, Kai Wu, Xue-Song Liu.

Lung Cancer Manag. 2020 Jan 14;8(4):LMT21.  doi: 10.2217/lmt-2019-0013.

 

5.Lola Regulates Drosophila Adult Midgut Homeostasis via Non-Canonical Hippo Signaling.

Xue Hao, Shimin Wang, Yi Lu, Wentao Yu, Pengyue Li, Dan Jiang, Tong Guo, Mengjie Li, Jinhui Li, Jinjin Xu, Wenqing Wu, Margaret S Ho, Lei Zhang.

Elife. 2020 Jan 14;9:e47542.  doi: 10.7554/eLife.47542.

 

4.Intracellular XBP1-IL-24 Axis Dismantles Cytotoxic Unfolded Protein Response in the Liver.

Jianye Wang, Bian Hu, Zhicong Zhao, Haiyan Zhang, He Zhang, Zhenjun Zhao, Xiong Ma, Bin Shen, Beicheng Sun, Xingxu Huang, Jiajie Hou, Qiang Xia.

Cell Death Dis. 2020 Jan 6;11(1):17.  doi: 10.1038/s41419-019-2209-6.

 

3.Programmable Adenine Deamination in Bacteria Using a Cas9-adenine-deaminase Fusion.

Ya Zhang, Hongyuan Zhang, Zhipeng Wang, Zhaowei Wu, Yu Wang, Na Tang, Xuexia Xu, Suwen Zhao, Weizhong Chen, Quanjiang Ji.

Chem Sci. 2020 Jan 6;11(6):1657-1664.  doi: 10.1039/c9sc03784e.  eCollection 2020 Feb 14.

 

2.Arterial Sca1 + Vascular Stem Cells Generate De Novo Smooth Muscle for Artery Repair and Regeneration.

Juan Tang, Haixiao Wang, Xiuzhen Huang, Fei Li, Huan Zhu, Yan Li, Lingjuan He, Hui Zhang, Wenjuan Pu , Kuo Liu, Huan Zhao, Jacob Fog Bentzon, Ying Yu, Yong Ji, Yu Nie, Xueying Tian, Li Zhang, Dong Gao, Bin Zhou.

Cell Stem Cell. 2020 Jan 2;26(1):81-96.e4.  doi: 10.1016/j.stem.2019.11.010.  Epub 2019 Dec 27.


1.Three Paternally Imprinted Regions Are Sequentially Required in Prenatal and Postnatal Mouse Development.

Max Jiahua Li, Xiajun Li.

Sci China Life Sci. 2020 Jan;63(1):165-168.  doi: 10.1007/s11427-019-1561-1.  Epub 2019 Nov 6.

 

返回原图
/