2023年科研成果

发布者:行政办公室(A)发布时间:2023-05-26浏览次数:1176

5

52.  Propofol exerts anti-anhedonia effects via inhibiting the dopamine transporter.

Xiao-Na Zhu, Jie Li, Gao-Lin Qiu, Lin Wang, Chen Lu, Yi-Ge Guo, Ke-Xin Yang, Fang Cai, Tao Xu, Ti-Fei Yuan, Ji Hu.

Neuron. 2023 May 17;111(10):1626-1636.e6. doi: 10.1016/j.neuron.2023.02.017. Epub 2023 Mar 13. 

51.  Broad phosphorylation mediated by testis-specific serine/threonine kinases contributes to spermiogenesis and male fertility.

Xuedi Zhang # , Ju Peng # , Menghua Wu # , Angyang Sun , Xiangyu Wu , Jie Zheng , Wangfei Shi , Guanjun Gao.

Nat Commun. 2023 May 6;14(1):2629. doi: 10.1038/s41467-023-38357-0.

50.  Sustained remission of type 2 diabetes in rodents by centrally administered fibroblast growth factor 4.

Hongbin Sun , Wei Lin , Yu Tang , Hongqing Tu , Ting Chen, Jie Zhou, Dezhong Wang , Qingqing Xu, Jianlou Niu, Wenliya Dong, Sidan Liu, Xinyan Ni, Wen Yang, Yingzheng Zhao, Lei Ying, Jie Zhang, Xiaokun Li, Moosa Mohammadi, Wei L Shen, Zhifeng Huang .

Cell Metab. 2023 May 5;S1550-4131(23)00172-9. doi: 10.1016/j.cmet.2023.04.018. Online ahead of print.

49. In Vivo Fate of CXCR2-Overexpressing Mesenchymal Stromal/Stem Cells in Pulmonary Diseases Monitored by Near-Infrared Region 2 Imaging.

Huiying Yang, Qingxia Wu, Jinwei Li, Qimingxing Chen, Lili Su, Xiaoyan He, Jianfeng Li, Xiaoyan Qiu .

ACS Appl Mater Interfaces. 2023 May 3;15(17):20742-20752. doi: 10.1021/acsami.3c01741. Epub 2023 Apr 18.

48.  Anti-IgLON5 disease: a novel topic beyond neuroimmunology.

Yi-Zong Heng Zhang, You Ni, Yi-Ning Gao, Ding-Ding Shen, Lu He, Dou Yin, Huan-Yu Meng, Qin-Ming Zhou, Ji Hu, Sheng Chen.

Neural Regen Res. 2023 May;18(5):1017-1022. doi: 10.4103/1673-5374.355742.


4


47. Evaluating the effect of two-dimensional molecular layout on DNA origami-based transporters.

Kodai Fukumoto, Yuya Miyazono, Takuya Ueda, Yoshie Harada, Hisashi Tadakuma .

Nanoscale Adv. 2023 Apr 19;5(9):2590-2601. doi: 10.1039/d3na00088e. eCollection 2023 May 2.

46.   Design and Synthesis of Triazole-Containing HDAC Inhibitors That Induce Antitumor Effects and Immune Response.

Nan Sun, Kexin Yang, Wenzhong Yan, Mingyue Yao, Chengcheng Yu, Wenwen Duan, Xiaoke Gu, Dong Guo, Hualiang Jiang, Chengying Xie, Jianjun Cheng.

J Med Chem. 2023 Apr 13;66(7):4802-4826. doi: 10.1021/acs.jmedchem.2c01985. Epub 2023 Mar 19.

45.Small-Caliber Tissue-Engineered Vascular Grafts Based on Human-Induced Pluripotent Stem Cells: Progress and Challenges.

Junyi Ji, Hongju Xu, Chen Li, Jiesi Luo.

Tissue Eng Part B Rev. 2023 Apr 12. doi: 10.1089/ten.TEB.2023.0005. Online ahead of print.

44.  Accurate prediction of pan-cancer types using machine learning with minimal number of DNA methylation sites.

Wei Ning , Tao Wu, Chenxu Wu, Shixiang Wang, Ziyu Tao, Guangshuai Wang, Xiangyu Zhao, Kaixuan Diao, Jinyu Wang, Jing Chen, Fuxiang Chen,Xue-Song Liu.

J Mol Cell Biol. 2023 Apr 10;mjad023. doi: 10.1093/jmcb/mjad023. Online ahead of print.

43.  APC/C-dependent degradation of Spd2 regulates centrosome asymmetry in Drosophila neural stem cells.

Francesco Meghini #, Torcato Martins #, Qian Zhang #, Nicolas Loyer, Michelle Trickey, Yusanjiang Abula, Hiroyuki Yamano, Jens Januschke, Yuu Kimata .

EMBO Rep. 2023 Apr 5;24(4):e55607. doi: 10.15252/embr.202255607. Epub 2023 Feb 28.

42. Structural Basis of the Interaction between Human Axin2 and SIAH1 in the Wnt/β-Catenin Signaling Pathway.

Lianqi Chen, Yan-Ping Liu, Li-Fei Tian, Mingzhou Li, Shuyu Yang, Song Wang, Wenqing Xu, Xiao-Xue Yan .

Biomolecules. 2023 Apr 4;13(4):647. doi: 10.3390/biom13040647.

41.  Mechanism of a rabbit monoclonal antibody broadly neutralizing SARS-CoV-2 variants.

Hangtian Guo #, Yixuan Yang #, Tiantian Zhao #, Yuchi Lu #, Yan Gao, Tinghan Li, Hang Xiao, Xiaoyu Chu, Le Zheng, Wanting Li, Hao Cheng, Haibin Huang, Yang Liu, Yang Lou, Henry C Nguyen, Chao Wu, Yuxin Chen, Haitao Yang, Xiaoyun Ji .

Commun Biol. 2023 Apr 3;6(1):364. doi: 10.1038/s42003-023-04759-5.


3

40.   Generation of ventralized human thalamic organoids with thalamic reticular nucleus.

Ferdi Ridvan Kiral, Bilal Cakir, Yoshiaki Tanaka, Jonghun Kim, Woo Sub Yang, Fabien Wehbe, Young-Jin Kang, Mei Zhong, Gizem Sancer, Sang-Hun Lee, Yangfei Xiang, In-Hyun Park .

Cell Stem Cell. 2023 Mar 28;S1934-5909(23)00078-4. doi: 10.1016/j.stem.2023.03.007. Online ahead of print.

39.   Structural insights into the human niacin receptor HCA2-Gi signalling complex.

Yang Yang #, Hye Jin Kang #, Ruogu Gao #, Jingjing Wang, Gye Won Han, Jeffrey F DiBerto, Lijie Wu, Jiahui Tong, Lu Qu, Yiran Wu, Ryan Pileski, Xuemei Li, Xuejun Cai Zhang, Suwen Zhao, Terry Kenakin, Quan Wang, Raymond C Stevens, Wei Peng, Bryan L Roth, Zihe Rao, Zhi-Jie Liu .

Nat Commun. 2023 Mar 27;14(1):1692. doi: 10.1038/s41467-023-37177-6.

38.  Advances in CRISPR/Cas gene therapy for inborn errors of immunity.

Xinyi Liu, Guanglei Li, Yin Liu, Fuling Zhou, Xingxu Huang, Kui Li .

Front Immunol. 2023 Mar 27;14:1111777. doi: 10.3389/fimmu.2023.1111777. eCollection 2023.

37.  CD19/CD22 bispecific CAR-T cells for MRD-positive adult B cell acute lymphoblastic leukemia: a phase I clinical study.

Jiahua Niu #, Huiying Qiu #, Fang Xiang #, Lin Zhu, Jun Yang, Chongmei Huang, Kun Zhou, Yin Tong, Yu Cai, Baoxia Dong, Yuan Lu, Xuedong Sun, Liping Wan, Xueying Ding, Haopeng Wang, Xianmin Song .

Blood Cancer J. 2023 Mar 24;13(1):44. doi: 10.1038/s41408-023-00813-x.

36.  TLimmuno2: predicting MHC class II antigen immunogenicity through transfer learning.

Guangshuai Wang, Tao Wu, Wei Ning, Kaixuan Diao, Xiaoqin Sun, Jinyu Wang, Chenxu Wu, Jing Chen, Dongliang Xu, Xue-Song Liu .

Brief Bioinform. 2023 Mar 23;bbad116. doi: 10.1093/bib/bbad116. Online ahead of print.

35.   The repertoire of copy number alteration signatures in human cancer.

Ziyu Tao, Shixiang Wang, Chenxu Wu, Tao Wu, Xiangyu Zhao, Wei Ning, Guangshuai Wang, Jinyu Wang, Jing Chen, Kaixuan Diao, Fuxiang Chen, Xue-Song Liu.

Brief Bioinform. 2023 Mar 19;24(2):bbad053. doi: 10.1093/bib/bbad053.

34.    UNC-43/CaMKII-triggered anterograde signals recruit GABAARs to mediate inhibitory synaptic transmission and plasticity at C. elegans NMJs.

Yue Hao #, Haowen Liu #, Xian-Ting Zeng, Ya Wang, Wan-Xin Zeng, Kang-Ying Qian, Lei Li, Ming-Xuan Chi, Shangbang Gao, Zhitao Hu, Xia-Jing Tong .

Nat Commun. 2023 Mar 15;14(1):1436. doi: 10.1038/s41467-023-37137-0.

33.    Quantification of Neoantigen-Mediated Immunoediting in Cancer Evolution-Reply.

Tao Wu, Kaixuan Diao, Xue-Song Liu .

Cancer Res. 2023 Mar 15;83(6):973. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-22-3218.

32.   Affinity selection of double-click triazole libraries for rapid discovery of allosteric modulators for GLP-1 receptor.

Ye Xin, Shuo Liu, Yan Liu, Zhen Qian, Hongyue Liu, Bingjie Zhang, Taijie Guo, Garth J Thompson, Raymond C Stevens, K Barry Sharpless, Jiajia Dong, Wenqing Shui .

Proc Natl Acad Sci U S A. 2023 Mar 14;120(11):e2220767120. doi: 10.1073/pnas.2220767120. Epub 2023 Mar 9.

31.    Exploring and Learning the Universe of Protein Allostery Using Artificial Intelligence Augmented Biophysical and Computational Approaches.

Steve Agajanian, Mohammed Alshahrani, Fang Bai, Peng Tao, Gennady M Verkhivker .

J Chem Inf Model. 2023 Mar 13;63(5):1413-1428. doi: 10.1021/acs.jcim.2c01634. Epub 2023 Feb 24.

30.  Tuning charge density of chimeric antigen receptor optimizes tonic signaling and CAR-T cell fitness.

Jian Chen #, Shizhen Qiu #, Wentao Li #, Kun Wang, Yu Zhang, Han Yang, Baichuan Liu, Guangfei Li, Li Li, Min Chen, Junjie Lan, Jiahua Niu, Peijie He, Lei Cheng, Gaofeng Fan, Xin Liu, Xianmin Song, Chenqi Xu, Haitao Wu, Haopeng Wang .

Cell Res. 2023 Mar 8. doi: 10.1038/s41422-023-00789-0. Online ahead of print.

29.  Propofol exerts anti-anhedonia effects via inhibiting the dopamine transporter.

Xiao-Na Zhu, Jie Li, Gao-Lin Qiu, Lin Wang, Chen Lu, Yi-Ge Guo, Ke-Xin Yang, Fang Cai, Tao Xu, Ti-Fei Yuan, Ji Hu.

Neuron. 2023 Mar 6;S0896-6273(23)00121-6. doi: 10.1016/j.neuron.2023.02.017. Online ahead of print.

28.   Discovery, synthesis and mechanism study of 2,3,5-substituted [1,2,4]-thiadiazoles as covalent inhibitors targeting 3C-Like protease of SARS-CoV-2.

Pengxuan Ren, Changyue Yu, Ruxue Zhang, Tianqing Nie, Qiaoyu Hu, Hui Li, Xianglei Zhang, Xueyuan Zhang, Shiwei Li, Lu Liu, Wenhao Dai, Jian Li, Yechun Xu, Haixia Su, Leike Zhang, Hong Liu, Fang Bai .

Eur J Med Chem. 2023 Mar 5;249:115129. doi: 10.1016/j.ejmech.2023.115129. Epub 2023 Jan 18.

27.Point mutations of homologs as an adaptive solution to the gene loss.

Guosheng Ma, Xiaojing Zhao, Xinyi Shentu, Liye Zhang .

J Genet Genomics. 2023 Mar 2;S1673-8527(23)00051-6. doi: 10.1016/j.jgg.2023.02.012. Online ahead of print.

26.  Solid-state NMR studies of amyloids.

Jing Liu, Xia-Lian Wu, Yu-Teng Zeng, Zhi-Heng Hu, Jun-Xia Lu .

Structure. 2023 Mar 2;31(3):230-243. doi: 10.1016/j.str.2023.01.005. Epub 2023 Feb 6.

25.  Effects of novel variants in BMP15 gene on litter size in Mongolia and Ujimqin sheep breeds.

Yilin Wang, Zhijiao Chi, Shunan Jia, Suwen Zhao, Guifang Cao, Chimgee Purev, Ming Cang, Haiquan Yu, Xihe Li, Siqin Bao, Yongbin Liu, Jianguo Wang, Bin Tong.

Theriogenology. 2023 Mar 1;198:1-11. doi: 10.1016/j.theriogenology.2022.12.005. Epub 2022 Dec 10.


2

24.   The activation mechanism and antibody binding mode for orphan GPR20.

Xi Lin #, Shan Jiang #, Yiran Wu, Xiaohu Wei, Gye-Won Han, Lijie Wu, Junlin Liu, Bo Chen, Zhibin Zhang, Suwen Zhao, Vadim Cherezov, Fei Xu .

Cell Discov. 2023 Feb 28;9(1):23. doi: 10.1038/s41421-023-00520-8.

23.     APC/C-dependent degradation of Spd2 regulates centrosome asymmetry in Drosophila neural stem cells.

Francesco Meghini #, Torcato Martins #, Qian Zhang #, Nicolas Loyer, Michelle Trickey, Yusanjiang Abula, Hiroyuki Yamano, Jens Januschke, Yuu Kimata.

EMBO Rep. 2023 Feb 28;e55607. doi: 10.15252/embr.202255607. Online ahead of print.

22.   EZH2 W113C is a gain-of-function mutation in B-cell lymphoma enabling both PRC2 methyltransferase activation and tazemetostat resistance.

Liping Chu, Dongxia Tan, Meimei Zhu, Yuxiu Qu, Xin Ma, Bao-Liang Song, Wei Qi .

J Biol Chem. 2023 Feb 27;299(4):103073. doi: 10.1016/j.jbc.2023.103073. Online ahead of print.

21.    The interconnection of endoplasmic reticulum and microtubule and its implication in Hereditary Spastic Paraplegia.

Xinjian Wang, Chengyu Fan, Yanfen Liu, Yan Zou .

Comput Struct Biotechnol J. 2023 Feb 20;21:1670-1677. doi: 10.1016/j.csbj.2023.02.025. eCollection 2023.

20.    Astrocytic lactate dehydrogenase A regulates neuronal excitability and depressive-like behaviors through lactate homeostasis in mice.

Shan Yao #, Min-Dong Xu #, Ying Wang #, Shen-Ting Zhao #, Jin Wang, Gui-Fu Chen, Wen-Bing Chen, Jian Liu, Guo-Bin Huang, Wen-Juan Sun, Yan-Yan Zhang, Huan-Li Hou, Lei Li, Xiang-Dong Sun .

Nat Commun. 2023 Feb 9;14(1):729. doi: 10.1038/s41467-023-36209-5.

19.    Atypical antipsychotics antagonize GABAA receptors in the ventral tegmental area GABA neurons to relieve psychotic behaviors.

Chen Lu #, Xiaona Zhu #, Yifan Feng #, Weizhen Ao, Jie Li, Zilong Gao, Huoqing Luo, Ming Chen, Fang Cai, Shulu Zhan, Hongxia Li, Wenzhi Sun, Ji Hu .

Mol Psychiatry. 2023 Feb 8. doi: 10.1038/s41380-023-01982-8. Online ahead of print.

18.     Hypothalamic warm-sensitive neurons require TRPC4 channel for detecting internal warmth and regulating body temperature in mice.

Qian Zhou, Xin Fu, Jianhui Xu, Shiming Dong, Changhao Liu, Dali Cheng, Cuicui Gao, Minhua Huang, Zhiduo Liu, Xinyan Ni, Rong Hua, Hongqing Tu, Hongbin Sun, Qiwei Shen, Baoting Chen, Jin Zhang, Liye Zhang, Haitao Yang, Ji Hu, Wei Yang, Weihua Pei, Qiyuan Yao, Xing Sheng, Jie Zhang, Wen Z Yang, Wei L Shen.

Neuron. 2023 Feb 1;111(3):387-404.e8. doi: 10.1016/j.neuron.2022.11.008. Epub 2022 Dec 6.

17.    Myh6 promoter-driven Cre recombinase excises floxed DNA fragments in a subset of male germline cells.

Caroline Sheldon, Chase W Kessinger, Yan Sun, Maria I Kontaridis, Qianyi Ma, Saher Sue Hammoud, Zibei Gao, Hui Zhang, Zhiqiang Lin .

J Mol Cell Cardiol. 2023 Feb;175:62-66. doi: 10.1016/j.yjmcc.2022.12.005. Epub 2022 Dec 28.

16.     Manganese immunotherapy for treating osteosarcoma: Glycosylating 1V209 anchored MnO2 nanosheets prompt pro-inflammatory macrophage polarization.

Author links open overlay panelChao Liang, Naping Xiong, Mengfan Liu, Yue Chen, Wenxin Li, Jiankun Xu, Yin Sun, Yongjie Wang, Yang Dong, Wenpei Fan, Yifeng Zhang, Zhichang Zhang.

Nano Today. 2023 Feb; 48: 101670.


1

15.    STAMP: Spatio-Temporal Association Mapping of Proteins.

Yuanbing Zhang, Bo Zhang, Ji-Long Liu .

Methods Mol Biol. 2023 Jan 31.2626:365-379. doi: 10.1007/978-1-0716-2970-3_20.

14.     Neurocircuitry of Predatory Hunting.

Zheng-Dong Zhao #, Li Zhang #, Xinkuan Xiang #, Daesoo Kim, Haohong Li, Peng Cao, Wei L Shen .

Neurosci Bull. 2023 Jan 27. doi: 10.1007/s12264-022-01018-1. Online ahead of print.

13.  Optical-Controlled Kinetic Switch: Fine-Tuning of the Residence Time of an Antagonist Binding to the Vasopressin V2 Receptor in In Vitro, Ex Vivo, and In Vivo Models of ADPKD.

Xiaoke Gu, Haoxing Yuan, Wenchao Zhao, Nan Sun, Wenzhong Yan, Chunyu Jiang, Yan He, Hongli Liu, Jianjun Cheng, Dong Guo.

J Med Chem. 2023 Jan 26;66(2):1454-1466. doi: 10.1021/acs.jmedchem.2c01625. Epub 2022 Dec 23.

12.     BAP1 is a novel regulator of HIF-1α.

Angela Bononi, Qian Wang, Alicia A Zolondick, Fang Bai, Mika Steele-Tanji, Joelle S Suarez, Sandra Pastorino, Abigail Sipes, Valentina Signorato, Angelica Ferro, Flavia Novelli, Jin-Hee Kim, Michael Minaai, Yasutaka Takinishi, Laura Pellegrini, Andrea Napolitano, Ronghui Xu, Christine Farrar, Chandra Goparaju, Cristian Bassi, Massimo Negrini, Ian Pagano, Greg Sakamoto, Giovanni Gaudino, Harvey I Pass, José N Onuchic  Haining Yang, Michele Carbone.

Proc Natl Acad Sci U S A. 2023 Jan 24;120(4):e2217840120. doi: 10.1073/pnas.2217840120. Epub 2023 Jan 19.

11.     Stress granule homeostasis is modulated by TRIM21-mediated ubiquitination of G3BP1 and autophagy-dependent elimination of stress granules.

Cuiwei Yang, Zhangshun Wang, Yingjin Kang, Qianqian Yi, Tong Wang, Yun Bai, Yanfen Liu .

Autophagy. 2023 Jan 24;1-18. doi: 10.1080/15548627.2022.2164427. Online ahead of print.

10.     Development of Yin-Yang ligand for cannabinoid receptors.

Yanli Qiu, Yitian Zhao, Tao Hu, Meifang Yang, Fei Li, Cuixia Li, Weiliang Gu, Xiaodi Yang, Suwen Zhao, Houchao Tao .

Bioorg Chem. 2023 Jan 20;133:106377. doi: 10.1016/j.bioorg.2023.106377. Online ahead of print.

9.     Synthesis of maleimide-braced peptide macrocycles and their potential anti-SARS-CoV-2 mechanisms.

  Jian Li, Jina Sun, Xianglei Zhang, Ruxue Zhang, Qian Wang, Lin Wang, Leike Zhang, Xiong Xie , Chunpu Li, Yu Zhou, Jiang Wang, Gengfu Xiao,Fang Bai, Hong Liu.

Chem Commun (Camb).2023 Jan 19;59(7):868-871. doi: 10.1039/d2cc06371a.

8.    Editorial: Non-lymphoid functions of regulatory T cells in health and disease

Paula D Bos, Akihiko Yoshimura, Dipayan Rudra.

Front Immunol. 2023 Jan 16;14:1109245. doi: 10.3389/fimmu.2023.1109245. eCollection 2023.

7.     Structural insight into the constitutive activity of human orphan receptor GPR12.

Hao Li, Jinyi Zhang, Yanan Yu, Feng Luo, Lijie Wu, Junlin Liu, Na Chen, Zhijie Liu, Tian Hua.

Sci Bull (Beijing). 2023 Jan 15;68(1):95-104. doi: 10.1016/j.scib.2022.12.023. Epub 2022 Dec 26.

6.     Production and characterization of cell-penetrating recombinant botulinum neurotoxin type A.

Xuan Wei, Jiage Hu, Liling Jiang, Lu Li, Jia Liu .

STAR Protoc. 2023 Jan 13;4(1):102026. doi: 10.1016/j.xpro.2022.102026. Online ahead of print.

5.    Cryo-EM structures of orphan GPR21 signaling complexes.

Xi Lin #, Bo Chen #, Yiran Wu #, Yingqi Han, Ao Qi, Junyan Wang, Zhao Yang, Xiaohu Wei, Tingting Zhao, Lijie Wu, Xin Xie, Jinpeng Sun, Jie Zheng, Suwen Zhao, Fei Xu .

Nat Commun. 2023 Jan 13;14(1):216. doi: 10.1038/s41467-023-35882-w.

4.     Benchmarking commonly used software suites and analysis workflows for DIA proteomics and phosphoproteomics.

Ronghui Lou #, Ye Cao #, Shanshan Li #, Xiaoyu Lang, Yunxia Li, Yaoyang Zhang,Wenqing Shui.

Nat Commun. 2023 Jan 6;14(1):94. doi: 10.1038/s41467-022-35740-1.

3.     Discrete RNA-DNA hybrid cleavage by the EXD2 exonuclease pinpoints two rate-limiting steps.

Xinshuo Jia #, Yanan Li #, Teng Wang, Lulu Bi, Lijuan Guo, Ziting Chen, Xia Zhang, Shasha Ye, Jia Chen, Bei Yang,Bo Sun.

EMBO J. 2023 Jan 4;42(1):e111703. doi: 10.15252/embj.2022111703. Epub 2022 Nov 3.

2.    Biochemical and Structural Analyses Shed Light on the Mechanisms of RadD DNA Binding and Its ATPase from Escherichia coli.

Li-Fei Tian, Xiaolin Kuang, Ke Ding, Hongwei Gao, Qun Tang, Xiao-Xue Yan, Wenqing Xu.

Int J Mol Sci. 2023 Jan 1;24(1):741. doi: 10.3390/ijms24010741.

1.    Genetic lineage tracing identifies cardiac mesenchymal-to-adipose transition in an arrhythmogenic cardiomyopathy model.

Xinyan Huang #, Lei Yan #, Jufeng Meng, Nanbo Liu, Shuoji Zhu, Zhen Jiang, Shan Kou, Teng Feng, Chao-Po Lin, Bin Zhou, Juan Tang, Ping Zhu,Hui Zhang.

Sci China Life Sci. 2023 Jan;66(1):51-66. doi: 10.1007/s11427-022-2176-6. Epub 2022 Oct 27.


返回原图
/